Winamp Extras Pack

Pakiet wtyczek Winamp Extras Pack jest pakietem wtyczek, który skompilowany został przez ekipę tworzącą Winampa oraz współtwórców (Ben Allison, Will Fisher, Darren Owen, Martin Pöhlmann, Paweł Porwisz, David Bryant, DJ Egg oraz Christoph Grether). Wtyczki te są wtyczkami, bez których nie wyobrażamy sobie używania Winampa - instalując je na pewno z nami się zgodzisz. Pakiet ten aktualizowany jest wraz z każdym głównym wydaniem programu Winamp.
Pakiet Winamp Extras Pack jest też w pełni zlokalizowany. Dotyczy to samego instalatora jak i wszystkich wtyczek, które są rozprowadzane w tym pakiecie. Lokalizacja możliwa jest dzięki systemowi tłumaczenia opartemu na plikach WLZ. Należy zwrócić uwagę, że instalator pakietu Winamp Extras Pack zawiera tylko wtyczki - pliki językowe poszczególnych elementów rozprowadzane są wraz z oficjalnymi pakietami językowymi Winampa (także w moim rozszerzonym polskim pakiecie lokalizacyjnym).

Polski oficjalny pakiet językowy Winampa (oraz jego rozszerzona wersja) zawierają wszystkie pliki lokalizujące wtyczki wchodzące w skład pakietu Winamp Extras Pack. Poniżej przedstawiam dokładny opis każdego z elementów wraz z nazwą lokalizowanej wtyczki i jej wersją. Zamieszczam także adres skąd można pobrać poszczególne wtyczki (ale najprościej jest po prostu pobrać instalator pakietu Winamp Extras Pack i zainstalować wszystko na raz. Instalator rozszerzonej wersji polskiego pakietu lokalizacyjnego umożliwia pobranie i instalację odpowiednich wtyczek już na etapie jego instalacji).


Album Art Viewer

Copyright © 2008 by Will Fisher
Copyright © 2009 - 2014 by Darren Owen aka DrO


Wtyczka ta ma za zadanie wyświetlanie okładki albumu aktualnie odtwarzanego utworu w skórkach klasycznych Winampa (również w nowoczesnych). Została napisana przez Willa Fisher. Rozwojem najnowszych wersji zajmuje się DrO. Jej źródła znajdują się w SDK Winampa, jako przykład wykorzystania API dostępu do okładki albumu.

Nowy kod umożliwia wtyczce prawidłową pracę z najnowszymi wersjami Winampa (obsługiwane są wersje Winampa od wersji 5.58 wzwyż, z uwagi na używane API oraz fakt, że nie ma sensu używać starych wersji programu). Wtyczka dostarcza również inne funkcjonalności, których potrzebę zgłosili użytkownicy.

Lite-n Winamp Preferences

Copyright © 2005 - 2014 by Darren Owen aka DrO


Wtyczka ta pozwala na ukrycie rzadko używanych stron preferencji Winampa, co pozwala na uproszczenie jego interfejsu (oprócz standardowych stron, możesz również ukryć dowolną z nich, używając jej identyfikatora lub nazwy).

Wtyczka pozwala również na dodatkową manipulację opcjami drzewa preferencji (jak na przykład: zapamiętanie stanu drzewa opcji (rozwinięte, nierozwinięte), dodanie przycisków określających stan drzewa).

Skin Manager

Copyright © 2004 - 2014 by Darren Owen aka DrO


Wtyczka ta pozwala na uproszczenie zarządzaniem skórkami, poprzez menu skórek oraz stronę preferencji, dodając specjalne mechanizmy. Możesz umieścić skórki klasyczne i nowoczesne we własne podmenu menu skórek, dzięki czemu można filtrować zainstalowane skórki, wyszukując je w preferencjach skórek. Wtyczka pozwala również na podgląd skórki.

Time Restore & AutoPlay

Copyright © 2003 - 2014 by Darren Owen aka DrO


Wtyczka ta umożliwia automatyczne uruchamianie odtwarzania po włączeniu Winampa (użyteczne, jeśli chcemy włączyć odtwarzanie naszych plików tuż po uruchomieniu komputera). Wtyczka potrafi również wznawiać odtwarzanie poczynając od pozycji, na której zatrzymano odtwarzanie.

Dodatkowo obsługiwanych jest kilka innych funkcji (można na przykład przy uruchamianiu Winampa wywołać zapytanie do biblioteki mediów lub uruchomić zewnętrzny plik / listę odtwarzania).

Playlist Undo

Copyright © 2005 - 2014 by Darren Owen aka DrO


Wtyczka ta pozwala na manipulowanie wpisami listy odtwarzania. Dzięki temu, można cofać lub blokować określone akcje edytora list odtwarzania. Strona preferencji wtyczki umożliwia dostosowanie zachowania wtyczki. Dostęp do wtyczki uzyskujemy poprzez menu kontekstowe listy odtwarzania lub poprzez skrót klawiaturowy 'Alt + Z'.

Waveform Wrapper

Copyright © 2007 - 2014 by Darren Owen aka DrO.


Głównym zadaniem tej wtyczki jest umożliwienie odtwarzania starszych formatów wave, których nowa wtyczka in_wave (wersja 3.x, oparta na libsndfile) nie potrafi odtwarzyć.

Zasada działania wtyczki polega na zastępowaniu nowszej wtyczki in_wave jej starszą implementacją (dzięki plikowi in_wav.trb) w sytuacji, gdy wtyczka ta nie potrafi odtworzyć pliku (np. pliku riff-wav z osadzonym plikim mp3).

WavPack Decoder

Copyright © 1998 - 2014 by Conifer Software


WavPack jest otwartym bezstratnym formatem dźwięku, opartym na zasadach otwartego oprogramowania (obsługuje również tryb hybrydowy, kombinacji wysokiej jakości stratnego pliku (.wv) oraz pliku korekcyjnego (.wvc), co umożliwia połączenie odtwarzania plików stratnej i bezstratnej kompresji).

ML Enqueue and Play

Copyright © 2006 - 2014 by Darren Owen aka DrO


Wtyczka ta dodaje opcje "Kolejkowania i odtwarzania" w różnych miejscach udostępnianych przez natywne wtyczki biblioteki mediów.