PAKIETY IKON WINAMPA



Pakiety ikon Winampa to biblioteki, które zawierają zbiór ikonek. Ikonki te wyświetlane są dla plików o rozszerzeniu określającym typy plików powiązanych z Winampem. Pakiety ikon szczególnie dobrze wyświetlane są w najnowszej wersji Windows (możliwe jest wyświetlenie ikon w rozmiarze 256x256px).

Funkcjonalność tę zapewnia wtyczka 'Jump to File Extra' autorstwa DrO. Jest ona składnikiem oficjalnej dystrybucji Winampa. Dzięki niej, możesz dostosować do własnych upodobań ikonki, które wyświetlane są dla plików powiązanych z Winampem. Warunkiem koniecznym do działania tej funkcji jest zainstalowanie Winampa v5.58 lub nowszego oraz wspomnianej już wtyczki JTFE (w wersji co najmniej 1.1).

Aby włączyć tę funkcjonalność, otwórz preferencje Winampa, przejdź do strony 'Skok do pliku' > 'Dodatki' i zaznacz opcję "Włącz dodatkowe funkcje na stronie preferencji 'Typy plików'". Aby zmienić lub wybrać domyślny pakiet ikon Winampa użyj listy rozwijalnej, na której znajdują się zainstalowane pakiety ikon.




Uwaga: Instalator pakietu ikon pozwala na wybranie domyślnego pakietu ikon oraz na automatyczne zaznaczenie wszystkich wymaganych opcji).


Dodatkowo, suwaki w polu 'Ikona pliku' & 'Ikona listy odtw.' na stronie "Preferencje > Typy plików" muszą być ustawione w pozycji maksymalnie na dół. Ta strona preferencji pozwala również na podgląd bieżącego pakietu ikon. Możesz również w czasie rzeczywistym, otworzyć w Eksploratorze Windows dowolny katalog zawierający pliki skojarzone z Winampem i zobaczyć zmianę wyglądu tych ikon.


Pobieranie

Dotychczas przygotowałem cztery pakiety ikon dla Winampa. Możesz je pobrać ze strony pobierania. Każdy z nich zawiera zbiór bibliotek z ikonami dla Winampa, w różnych kolorach. Ikonki wyświetlane są w Eksploratorze Windows dla plików powiązanych z Winampem.

Pakiety ikon Winampa można zainstalować dzięki prostemu i intuicyjnemu instalatorowi. Instalator napisany jest w NSIS. Procedura instalacji przedstawiona w tym dokumencie nie powinna nikomu sprawić problemów. Instalator skopiuje wymagane pliki i skonfiguruje odpowiednio system.

Możesz również zainstalować wybrany pakiet ikon używając instalatora rozszerzonej wersji polskiego pakietu lokalizacyjnego Winampa (po zaznaczeniu wybranego pakietu na odpowiedniej stronie instalatora, zostanie on pobrany w trakcie instalacji). Użytkownik ma możliwość jego instalacji, po zakończeniu instalacji pakietu spolszczającego (możesz to zrobić na specjalnej stronie instalatora).

Możesz również pobrać inne pakiety ikon.

Licencja

Copyright © 2004 - 2017 Paweł Porwisz

Wszystkie prawa zastrzeżone

Przed rozpoczęciem używania wybranego pakietu ikon dla Winampa należy zapoznać się z poniższym tekstem. Brak zgody na zawarte w nim warunki oznacza, że jego użytkowanie jest zabronione. W takim przypadku należy go natychmiast USUNĄĆ.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRONY TRZECIEJ. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH OKREŚLENI W NINIEJSZEJ INFORMACJI O UPRAWNIENIACH NIE SĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA SĄ WARUNKI UMOWY, ZANIEDBANIE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, POWSTAŁA W WYNIKU UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z JEGO DZIAŁANIEM.