Winamp Tools

Pakiet Winamp Tools jest kolekcją kilku programów, które wykonują określone zadania powiązane z Winampem. Każdy z programów przeznaczony jest do ściśle określonego celu. Niniejszy dokument opisuje szczegółowo proces instalacji oraz instalowane elementy.
Pakiet Winamp Tools

Pakiet programów Winamp Tools można zainstalować dzięki prostemu i intuicyjnemu instalatorowi. Instalator napisany jest w NSIS. Procedura instalacji przedstawiona w tym dokumencie nie powinna nikomu sprawić problemów. Instalator skopiuje wymagane pliki i skonfiguruje odpowiednio system.


Wybór języka instalacji Strona powitalna Umowa licencyjna Typ instalacji (normalna, przenośna) Wybór katalogu instalacji (instalacja normalna) Wybór katalogu instalacji (instalacja przenośna) Wybór komponentów instalacji Wybór skrótów do utworzenia Postęp instalacji Strona końcowa instalatoraWybór języka instalacji

Pierwszym oknem jakie zobaczymy po uruchomieniu instalatora jest okno wyboru języka. Instalator powinien automatycznie określić język systemowy. Możesz wybrać dowolny język z listy, który zostanie ustawiony dla instalatora i programów pakietu Winamp Tools, jeśli takowy obsługują.


Strona powitalna

Strona powitalna ma charakter informacyjny. Dowiemy się tutaj czym jest pakiet programów Winamp Tools i co jest przedmiotem instalacji. Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej" (przycisk "Anuluj" przerywa instalację, o czym już nie będę wspominał).


Umowa licencyjna

Tekst licencji zawiera informacje o rodzaju instalowanego oprogramowania, krótki opis instalacji, warunki licencji oraz informacje kontaktowe. Zaleca się uważnie przeczytać ten tekst. Po zapoznaniu się z jego warunkami przechodzimy dalej, klikając przycisk "Zgadzam się" lub kończymy instalację, jeśli warunki licencji nie odpowiadają nam.


Typ instalacji (normalna lub przenośna)

Aby kontynuować instalację niezbędnym jest wybranie typu instalacji. Instalacja normalna przechowuje ustawienia narzędzi pakietu Winamp Tools w katalogu bieżącego użytkownika. Jest to zalecany i domyślny typ instalacji. Instalacja przenośna przechowuje wszystkie ustawienia w katalogu instalacji - żadne dane nie są zapisywane w systemowym rejestrze lub katalogach systemowych. Nie są tworzone skróty.


Wybór katalogu instalacji

Domyślną ścieżką instalacji pakietu Winamp Tools dla instalacji normalnej jest ścieżka: "%PROGRAMFILES%\Winamp Tools" (dla instalacji przenośnej jest nią "%DESKTOP%\Winamp Tools"). Możesz ją zmienić używając przycisku "Przeglądaj...". Kliknięcie przycisku wyboru katalogu wyświetli okno dialogowe ze strukturą katalogów. Na dole strony mamy również informacje o wymaganej i dostępnej przestrzeni na dysku twardym. Wybór katalogu instalacji akceptujemy klikając przycisk "Dalej".

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli na stronie typu instalacji wybrano opcję "Instalacja przenośna" nie zaleca się wyboru katalogów systemowych (domyślnie instalator proponuje zapis plików w katalogu 'Winamp Tools' na pulpicie bieżącego użytkownika).


Wybór komponentów instalacji

Użytkownik może zdecydować, które elementy chce zainstalować. Programów Winamp Tools Launcher oraz Winamp Information Tool nie można odznaczyć, pozostałe są opcjonalne. Każdy z komponentów znajdujących się na liście posiada krótki opis zawierający nazwę oraz informację o prawach autorskich wraz z ikonką reprezentującą dodatek (opis wyświetlany jest w specjalnym polu i pojawia się po najechaniu kursorem myszy nad obszarem danego elementu). Aby ułatwić wybór, dostępne są również predefiniowane typy instalacji: Pełna, Minimalna oraz Użytkownika.

Poniżej przedstawiono wszystkie komponenty, które można zainstalować. Wszystkie z nich (oprócz aplikacji Winamp Tools Launcher) można również pobrać i używać jako osobnej aplikacji, bez konieczności instalacji (działają one wtedy w trybie przenośnym).Winamp Tools Launcher

Winamp Tools Launcher służy tylko i wyłącznie do zarządzania i uruchamiania poszczególnych składników pakietu Winamp Tools. Jest centralną aplikacją, która spaja cały pakiet i instalowana jest przez instalator (nie jest dostępna osobno). Interfejs programu Winamp Tools Launcher jest bardzo prosty i intuicyjny.

Główne okno programu podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie znajdują się przyciski, które reprezentują programy wchodzące w skład pakietu Winamp Tools. Aktywny przycisk oznaczony jest pogrubioną czcionką, zaś program, który nie jest zainstalowany jest wyszarzony.
Wciśnięcie dowolnego z przycisków wyświetla w prawej części głównego okna podstawowe informacje o wybranym składniku. Przycisk "Uruchom program X" umożliwia uruchomienie interesującego nas programu.

Winamp Tools Launcher, oprócz funkcji agregowania i uruchamiania składników pakietu, informuje również o tym, czy program Winamp jest zainstalowany na komputerze użytkownika (jeśli tak jest, wyświetlana jest jego wersja).


Winamp Information Tool System Information Tool Winamp Translation Tool Winamp Backup Tool


Ustawienia programu pozwalają na jego dostosowanie. Możesz ustawić program zawsze na wierzchu oraz zamknąć program po uruchomieniu wybranego narzędzia. Możesz dostosować wygląd nagłówka aplikacji (kolor tła i napisów, ukryć obrazek). Możesz również zmienić język oraz wygląd programu.


Winamp Information Tool

Winamp Information Tool

Winamp Information Tool to program, dzięki któremu możliwe jest zebranie i wyświetlenie informacji o programie Winamp. Wyniki prezentowane są w zwięzłym i czytelnym raporcie w formacie tekstowym lub HTML.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.


System Information Tool

System Information Tool

System Information Tool to program, dzięki któremu możliwe jest zebranie i wyświetlenie podstawowych informacji o systemie użytkownika. Wyniki prezentowane są w zwięzłym i czytelnym raporcie w formacie tekstowym lub HTML.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.


Winamp Translation Tool

Winamp Translation Tool

Winamp Translation Tool to program, który ułatwia i organizuje proces tłumaczenia interfejsu programu Winamp. Możliwe jest wygenerowanie pakietu językowego Winampa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.


Winamp Backup Tool

Winamp Backup Tool

Winamp Backup Tool to program, dzięki któremu można utworzyć kopię zapasową plików oraz ustawień programu Winamp i przywrócić ją, gdy jest taka potrzeba.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.


Wybór skrótów do utworzenia

Strona ta umożliwia utworzenie skrótów (tylko w instalacji normalnej). Możesz utworzyć skróty w Menu Start (wszystkie programy), skrót na pulpicie i pasku szybkiego uruchamiania (Winamp Tools Launcher). Możesz również przypiąć ikonki poszczególnych programów w Menu Start i Pasku zadań.


Postęp instalacji

Strona ta prezentuje postęp instalacji. Dziennik instalacji zawiera informacje o tym co jest instalowane i do jakiej lokalizacji kopiowane są pliki.


Strona końcowa instalatora

Na koniec wyświetlana jest strona, która informuje o pomyślnym zakończeniu instalacji. Umożliwia ona również wykonanie kilku akcji, po zamknięciu instalatora. Przede wszystkim można uruchomić aplikację startową pakietu. Istnieje również możliwość wsparcia projektu dowolną kwotą. Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka kreatora instalacji.


Pobieranie

Możesz pobrać instalator pakietu Winamp Tools. Pobierany plik jest w formacie archiwum zip. Po pobraniu pliku archiwum należy go rozpakować (na przykład darmowym programem 7zip, a następnie uruchomić plik instalatora.

Winamp Tools


Winamp Tools 7.1

Data wydania: 14 lutego 2017
Rozmiar: 10,41 MiB (10911396 bajtów)
Licencja: Freeware
Wymagania: Windows 7+, Winamp
SHA256: b68ab3ea326c2a8d9e37395ff4156195464ca3a40541b6e3e133f9863cbc7ff2

  Pobierz instalator Winamp Tools
(Plik pobrano: 2265 razy)


Możesz również pobrać wszystkie komponenty osobno (wersje przenośne)Jeśli z jakiegoś powodu jesteś zainteresowany starszą wersją pakietu Winamp Tools możesz odwiedzić Archiwum Winampa i pobrać odpowiednią wersję.


Tłumaczenia

Program Winamp Tools Launcher jak i instalator pakietu Winamp Tools obsługują interfejs wielojęzykowy. Jeśli chcesz możesz je przetłumaczyć na swój własny język.


Winamp Tools Launcher

Aby przetłumaczyć program Winamp Tools Launcher przejdź do katalogu instalacji pakietu Winamp Tools, domyślnie "\Winamp Tools\Lang" i użyj referencyjnego pliku "English.lng".

Przeczytaj uważnie uwagi w nim zawarte. Zwróć również uwagę na poniższą listę, czy program już nie obsługuje Twojego języka.

Aktualnie program obsługuje 3 języki:

  • English - English (English.lng, domyślny)
  • Polish - Polski (Polish.lng)
  • Portuguęs Brasileiro (PortugueseBR.lng) - Anderson Silva


Instalator pakietu Winamp Tools

Aby przetłumaczyć instalator Winamp Tools przejdź do katalogu instalacji pakietu Winamp Tools, domyślnie "\Winamp Tools\Lang\Installer" i użyj referencyjnego pliku "Installer_English.nsh".

Możesz również przetłumaczyć plik warunków licencji. Aby to zrobić przejdź do katalogu instalacji pakietu Winamp Tools, domyślnie "\Winamp Tools\Lang\Installer" i użyj referencyjnego pliku "Installer_English.rtf"

Przeczytaj uważnie uwagi w nim zawarte. Zwróć również uwagę na poniższą listę, czy instalator już nie obsługuje Twojego języka.

Aktualnie instalator obsługuje 3 języki:

  • English - English (Installer_English.lng, domyślny)
  • Polish - Polski (Installer_Polish.lng, Installer_Polish.rtf)
  • Portuguęs Brasileiro (Installer_PortugueseBR.lng) - Anderson Silva

Po przetłumaczeniu plików, możesz mi je przesłać poprzez e-mail. Autorom wszystkich tłumaczeń serdecznie dziękuję za ich wkład w projekt.

Licencja

Copyright © 2004 - 2017 Paweł Porwisz

Wszystkie prawa zastrzeżone

Przed rozpoczęciem używania tego pakietu oprogramownia należy zapoznać się z poniższym tekstem. Brak zgody na zawarte w nim warunki oznacza, że jego użytkowanie jest zabronione. W takim przypadku należy go natychmiast USUNĄĆ.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRONY TRZECIEJ. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH OKREŚLENI W NINIEJSZEJ INFORMACJI O UPRAWNIENIACH NIE SĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA SĄ WARUNKI UMOWY, ZANIEDBANIE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, POWSTAŁA W WYNIKU UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z JEGO DZIAŁANIEM.


Wsparcie

Projekt jest całkowicie darmowy. Jego tworzenie wymagało jednak dużo czasu oraz zaangażowania. Jeśli doceniasz moją pracę proszę Cię o wsparcie finansowe. Ewentualnych wpłat proszę dokonywać bezpośrednio na moje konto bankowe lub poprzez system płatności PayPal. Po kliknięciu w poniższy przycisk zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie znajdziesz więcej informacji. Dzięki.


Wsparcie projeku Winamp Tools