Instalacja pakietu językowego

Dokument ten przedstawia sposób instalacji polskiego pakietu lokalizacyjnego. Pakiet ten został stworzony i jest rozwijany przeze mnie. Wchodzący w jego skład polski plik językowy (Winamp-pl-pl.wlz) ma obecnie status oficjalnego pakietu językowego Winampa. Przedstawiany tutaj instalator, oprócz wspomnianego pliku językowego, zawiera również kilka dodatków, które w mojej opinii ułatwiają obsługę programu.

Instalator został stworzony w programie NSIS. Proces instalacji oparty jest o instalatora w wersji 5.6.6.3512. Po pobraniu pakietu spolszczającego na dysk twardy, rozpakowujemy archiwum (jeśli jest spakowany, na przykład programem 7zip) i uruchamiamy plik instalatora. Instalacja pakietu językowego jest prosta i intuicyjna i składa się z kilku kroków, które zostały poniżej opisane.


1. Strona powitalna

Pierwszą stroną instalatora jest strona powitalna. Ma ona charakter informacyjny. Dowiemy się tutaj czym jest program Winamp i co jest przedmiotem instalacji. Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej" (przycisk "Anuluj" przerywa instalację, o czym już nie będę wspominał).


2. Umowa licencyjna

Następną stroną instalatora jest strona, na której przedstawione są warunki licencyjne. Tekst licencji zawiera informacje o rodzaju instalowanego oprogramowania, krótki opis instalacji, warunki licencji oraz informacje kontaktowe. Zaleca się uważnie przeczytać ten tekst. Po zapoznaniu się z jego warunkami przechodzimy dalej, klikając przycisk "Zgadzam się" lub kończymy instalację, jeśli warunki licencji nie odpowiadają nam.


3. Programy do zamknięcia

Następną stroną instalatora jest strona, na której sprawdzane są uruchomione procesy systemu Windows. Przed przystąpieniem do kopiowania plików instalator sprawdza czy w systemie użytkownika uruchomiony jest program Winamp. Jeśli instalator wykryje uruchomionego Winampa, na liście programów do zamknięcia zostaną wyświetlone odpowiednie informacje. Kliknięcie przycisku "Dalej" wymusi zamknięcie programu umożliwiając tym samym kontynuację instalacji. Jeśli program Winamp nie będzie uruchomiony instalator wyświetli kolejną stronę kreatora instalacji.


4. Wybór katalogu docelowego

Kolejna strona instalatora jest stroną, na której możemy określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zainstalowany jest Winamp. Kreator instalacji automatycznie określi domyślną lokalizację Winampa (poprzez odczyt informacji z rejestru systemowego Windows). Może się jednak zdarzyć, że informacje te nie będą dostępne. Wtedy należy ręcznie dokonać wyboru katalogu, używając przycisku "Przeglądaj...". Jego kliknięcie wyświetli okno dialogowe ze strukturą katalogów, skąd wybieramy katalog Winampa (domyślnie w systemach 32 bitowych, Winamp instalowany jest w lokalizacji: "C:\Program Files\Winamp\" lub "C:\Program Files (x86)\Winamp\" w systemach 64 bitowych). Na dole strony mamy również informacje o wymaganej i dostępnej przestrzeni na dysku twardym.

Wybór katalogu instalacji akceptujemy klikając przycisk "Dalej".


5. Wybór pobrania pakietów ikon Winampa

Instalator rozszerzonej wersji pakietu językowego umożliwia również pobranie i instalację pakietów ikon Winampa. Pakiety ikon to biblioteki, które zawierają zbiór ikonek, które wyświetlane są dla plików o rozszerzeniu określającym typy plików powiązanych z Winampem. Szczegółowych informacji dowiesz się czytając specjalny dokument opisujący pakiety ikon Winampa.

Istnieje możliwość pobrania i ewentualnego zainstalowania (lub zapisania na dysku użytkownika) trzech pakietów ikon. Suwaki pozwalają na podgląd wyglądu ikonek danego pakietu ikon, zaś krótki opis pozwala na zorientowanie się co zamierzamy pobrać. Łącze "Więcej informacji" pozwala na otwarcie cytowanego powyżej dokumentu, z którego dowiemy się więcej o pakietach ikon.

Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej".


6. Wybór pobrania pakietu schematów kolorów

Instalator rozszerzonej wersji pakietu językowego umożliwia również pobranie i instalację pakietu schematów kolorów. Pakiet ten (Winamp Color Themes Pack) zawiera zbiór najlepszych schematów kolorów dla skórek Bento/Big Bento oraz Modern Skin. Możliwe jest również pobranie Edytora kolorów - specjalnego narzędzia, które umożliwia tworzenie własnych schematów kolorów.

Szczegółowych informacji dowiesz się czytając specjalny dokument, który opisuje pakiet schematów kolorów.

Strona instalatora zawiera krótki opis, który pozwala na zorientowanie się co zamierzamy pobrać. Łącze "Więcej informacji" pozwala na otwarcie cytowanego powyżej dokumentu, z którego dowiemy się więcej o pakiecie wtyczek.

Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej".


7. Wybór pobrania pakietu wtyczek Winamp Extras

Instalator rozszerzonej wersji pakietu językowego umożliwia również pobranie i instalację pakietu wtyczek, zwanego Winamp Extras Pack. Pakiet ten jest pakietem wtyczek, który skompilowany został przez ekipę tworzącą Winampa oraz współtwórców. Wtyczki te są wtyczkami, bez których nie wyobrażamy sobie używania Winampa - instalując je na pewno z nami się zgodzisz. Pakiet ten aktualizowany jest wraz z każdym głównym wydaniem programu Winamp. Jest też w pełni zlokalizowany.

Szczegółowych informacji dowiesz się czytając specjalny dokument, który opisuje pakiet wtyczek Winamp Extras Pack.

Strona instalatora zawiera krótki opis, który pozwala na zorientowanie się co zamierzamy pobrać. Łącze "Więcej informacji" pozwala na otwarcie cytowanego powyżej dokumentu, z którego dowiemy się więcej o pakiecie wtyczek.

Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej".


8. Wybór komponentów

Następna strona to strona, na której użytkownik może wybrać komponenty do zainstalowania. Oprócz oficjalnego polskiego pakietu językowego możemy zainstalować kilka dodatków, opisanych poniżej. Każdy z komponentów znajdujących się na liście posiada krótki opis zawierający nazwę oraz informację o prawach autorskich wraz z ikonką reprezentującą dodatek (opis wyświetlany jest w specjalnym polu i pojawia się po najechaniu kursorem myszy nad obszarem danego elementu). Aby ułatwić wybór, dostępne są również predefiniowane typy instalacji: Pełna, Minimalna oraz Użytkownika.Oficjalny polski pakiet językowy


Pakiet językowy mojego autorstwa ma status oficjalnego. Oznacza to, że jest on częścią oficjalnej dystrybucji Winampa i rozprowadzany jest wraz z różnymi wersjami jego instalatorów. Pakiet językowy zawiera zbiór plików językowych, które lokalizują program na język polski. Wszystkie wymagane pliki (pliki językowe, obrazki, pliki tekstowe) zawarte są w pliku o rozszerzeniu WLZ. Plik ten znajduje się w katalogu plików językowych Winampa, w głównym katalogu (\Winamp\Lang\Winamp-pl-pl.wlz).

Istnieje również możliwość używania plików językowych, które nie wchodzą w skład pliku WLZ. Wystarczy taki plik skopiować do podkatalogu katalogu plików językowych, przy czym nazwa katalogu jest identyfikatorem języka, np: "\Winamp\Lang\pl-pl\".Pomoc Winampa w polskiej wersji językowej


Funkcję tę realizuje wtyczka gen_pl. Została ona napisana specjalnie po to, aby umożliwić szybkie uruchomienie systemu pomocy Winampa w polskiej wersji językowej. System jest w miarę możliwości uaktualniany.

System pomocy można wywołać na dwa sposoby. Pierwszym jest wciśnięcie klawisza F10, drugim zaś skorzystanie z menu kontekstowego (dostęp do oryginalnego systemu pomocy Winampa w wersji angielskiej zapewnia wciśnięcie klawisza F1 lub wybranie odpowiedniej opcji z menu kontekstowego).

Poniższy obrazek przedstawia menu kontekstowe Winampa (dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszarze np. głównego okna Winampa) wraz z nową opcją "Winamp - Pomoc (PL) F10" oraz okno informacji o wtyczce.Wtyczka napisana została w środowisku Visual Studio (jej pierwsza wersja, została stworzona w Delphi). W tym miejscu dziękuję DrO za wielką pomoc w jej aktualizacji (de facto za przepisanie jej kodu od nowa :P). Dzięki.Polska wersja skórki klasycznej


Skórka klasyczna w polskiej wersji językowej jest zbiorem obrazków, które polonizują interfejs. Przeznaczona dla wszystkich miłośników klasycznego wyglądu Winampa.

Pliki językowe dodatkowych wtyczek


Rozszerzona wersja polskiego pakietu językowego zawiera również wiele dodatkowych plików językowych, które lokalizują zewnętrzne wtyczki, które warto zainstalować. Większość z prezentowanych wtyczek są autorstwa mojego przyjaciela Darrena Owen'a aka DrO. Stworzył on mnóstwo świetnych wtyczek dla Winampa, które doskonale uzupełniają funkcjonalność programu. Każda z wtyczek jest opisana. Dostępne są informacje o autorze, prawach autorskich oraz działaniu i przeznaczeniu danej wtyczki. Każdą z wtyczek można pobrać, dzięki odpowiedniemu łączu, które prowadzi na stronę autora.

 1. Alt Close [gen_alt_close.dll (gen_alt_close.lng)]
 2. Auto EQ [gen_autoeq.dll (gen_autoeq.lng)]
 3. CD Menu Tweaker [gen_cd_menu.dll (gen_cd_menu.lng)]
 4. Clear Current Playlist Hotkey [gen_gcp.dll (gen_gcp.lng)]
 5. Close After Current [gen_cac.dll (gen_cac.lng)]
 6. Close to Notification Area [gen_d3x7r0.dll (gen_d3x7r0.lng)]
 7. Enhancer DSP Wrapper [dsp_enh.dll, dsp_enh.trb (dsp_enh.lng)]
 8. EQ Hotkeys [gen_eq_hotkeys.dll (gen_eq_hotkeys.lng)]
 9. File Copier [gen_copy.dll (gen_copy.lng)]
 10. Jump to Time Extra [gen_jumptotime.dll (gen_jumptotime.lng)]
 11. Jump to Track [gen_jtt.dll (gen_jtt.lng)]
 12. Jumper [gen_jumper.dll (gen_jumper.lng)]
 13. ML Bookmark Categoriser [ml_bkmk.dll (ml_bkmk.lng)]
 14. ML Exporter [ml_exporter.dll (ml_exporter.lng)]
 15. Mute Hotkey [gen_mute.dll (gen_mute.lng)]
 16. No Minimise [gen_no_min.dll (gen_no_min.lng)]
 17. Play Random Song Hotkey [gen_prs.dll (gen_prs.lng)]
 18. Play Selected Song Hotkey [gen_gpss.dll (gen_gpss.lng)]
 19. Playback Excluder [gen_exclude.dll (gen_exclude.lng)]
 20. Playlist Separator [in_text.dll (in_text.lng)]
 21. Randomise Playlist Hotkey [gen_grp.dll (gen_grp.lng)]
 22. Repeater [gen_repeater.dll (gen_repeater.lng)]
 23. Save File As [gen_saveas.dll (gen_saveas.lng)]
 24. SHOUTcast Source DSP [dsp_sc.dll (dsp_sc.lng)]
 25. Shuffle Change Blocker [gen_shufblock.dll (gen_shufblock.lng)]
 26. Shuffle Restorer [gen_shuffle_restorer.dll (gen_shuffle_restorer.lng)]
 27. Shutdown on Close [gen_soc.dll (gen_soc.lng)]
 28. Silence Detector [dsp_silence_detect.dll (dsp_silence_detect.lng)]
 29. Single Click 'n' Play [gen_singleclick.dll (gen_singleclick.lng)]
 30. Skinned Preferences [gen_prefs_skin.dll (gen_prefs_skin.lng)]
 31. SNESamp Wrapper [in_snes.dll (in_snes_trb.lng)]
 32. Taskbar Text Mod [gen_ttm.dll (gen_ttm.lng)]
 33. Three Mode Repeat [gen_3mode.dll (gen_3mode.lng)]
 34. Windows 7 Taskbar Integration [gen_win7shell.dll (gen_win7shell.lng)]
 35. YMAMP [in_ym.dll (in_ym.lng)]

Oprócz plików językowych lokalizujących zewnętrzne wtyczki rozszerzona wersja polskiego pakietu językowego zawiera również pliki językowe wtyczek wchodzących w skład pakietu wtyczek Winamp Extras Pack. Należą do nich:

 1. Album Art Viewer [gen_classicart.dll (gen_classicart.lng)]
 2. Lite-n Winamp Preferences [gen_nopro.dll (gen_nopro.lng)]
 3. Skin Manager [gen_skinmanager.dll (gen_skinmanager.lng)]
 4. Time Restore & AutoPlay [gen_timerestore.dll (gen_timerestore.lng)]
 5. Playlist Undo [gen_undo.dll (gen_undo.lng)]
 6. Yar-matey! Playlist Copier [gen_yar.dll (gen_yar.lng)]
 7. Nullsoft Waveform Wrapper [in_wav.dll, in_wav.trb (in_wav.lng)]
 8. WavPack Decoder [in_wv.dll (in_wv.lng)]
 9. ML Enqueue and Play [ml_enqplay.dll (ml_enqplay.lng)]

Po wybraniu składników, klikamy przycisk "Dalej".

9. Instalacja

Kolejna strona instalatora jest stroną, która prezentuje postęp instalacji. Dziennik instalacji zawiera informacje o tym co jest instalowane i do jakiej lokalizacji kopiowane są pliki.Jeśli na stronie pobierania pakietów ikon zaznaczono jakiś element zostanie on teraz pobrany. Pakiety ikon zostaną pobrane z serwera winamp.com. Strona pozwala na śledzenia procesu pobierania. Niezbędne jest połączenie z Internetem.

Analogicznie, jeśli na stronie pobierania pakietu schematów kolorów zaznaczono jego pobranie zostanie on teraz pobrany z serwera winamp.com. Strona pozwala na śledzenia procesu pobierania. Niezbędne jest połączenie z Internetem.Analogicznie, jeśli na stronie pobierania pakietu Winamp Extras Pack zaznaczono jego pobranie zostanie on teraz pobrany z serwera winamp.com. Strona pozwala na śledzenia procesu pobierania. Niezbędne jest połączenie z Internetem.Po skopiowaniu i pobraniu wybranych elementów instalacja kończy się. Aby kontynuować, klikamy przycisk "Dalej".

10. Instalacja pobranego dodatkowego oprogramowania

Jeśli na stronie pobierania pakietów ikon, schematów kolorów lub pakietu wtyczek Winamp Extras Pack zaznaczono jakiś element został on pobrany podczas procesu instalacji. Na tej stronie możesz zdecydować co chcesz zrobić z pobranym dodatkowym oprogramowaniem. Możesz zainstalować to oprogramowanie lub zapisać na dysku, aby zrobić to później.

Niepobrane elementy będą nieaktywne. Te, które zostały wcześniej pobrane są aktywne. Aby zainstalować pakiet ikon lub pakiet wtyczek, po prostu kliknij dany przycisk. Wywołany zostanie instalator, który poprowadzi Cię przez proces instalacji. Po jej zakończeniu nastąpi powrót do strony instalowania dodatków.Jeśli mimo pobrania dodatkowych elementów nie chcesz ich w tym momencie instalować, możesz je zapisać w dowolnym miejscu na dysku. Domyślnie bedzie to katalog, w którym zainstalowany jest Winamp. Możesz zmienić tę lokalizację klikając przycisk "Przeglądaj". Po wybraniu tego katalogu kliknij przycisk "Dalej". Następstwem jest przejście do następnej strony i zapisanie wybranych elementów w wybranej lokalizacji.


11. Strona końcowa

Na koniec wyświetlana jest strona, która informuje o pomyślnym zakończeniu instalacji. Umożliwia ona również wykonanie kilku akcji, po zamknięciu instalatora. Przede wszystkim można uruchomić Winampa. Możesz również sprawdzić, czy istnieje nowsza wersja pakietu językowego. Istnieje również możliwość wsparcia projektu dowolną kwotą. Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka kreatora instalacji. I to wszystko. Można cieszyć się Winampem w polskiej wersji językowej.