PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE! MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO DALSZEGO ROZWOJU TEJ STRONY I JEJ AUTORA!

WINAMP BACKUP & RESTORE

Program Winamp Backup & Restore (WABackup&Restore) to program, dzięki któremu można utworzyć kopię zapasową plików oraz ustawień Winampa i przywrócić ją, gdy jest taka potrzeba. Winamp Backup & Restore jest prostym i intuicyjnym programem, którego zadaniem jest tworzenie kopii zapasowej określonych (lub wszystkich) ustawień i plików Winampa. Utworzona kopia zapasowa może być w każdej chwili przywrócona. To nieocenione narzędzie dla użytkowników, którzy lubią eksperymentować z ustawieniami bądź dla tych, którzy chcą po prostu posiadać kopię zapasową plików.


Winamp Backup & Restore nie wymaga instalacji (działa w trybie przenośnym). Wystarczy pobrać plik na dysk i go uruchomić. Program jest częścią pakietu oprogramowania Winamp Tools, dedykowanemu programowi Winamp (w związku z tym, można go również zainstalować dzięki prostemu i intuicyjnemu instalatorowi. Sam instalator napisany jest w NSIS). Możesz pobrać program Winamp Backup & Restore. Pobierany plik jest w formacie archiwum zip. Po pobraniu pliku archiwum należy go rozpakować (na przykład darmowym programem 7zip), a następnie uruchomić program.


W skrócie, w bieżącej wersji program:

 • Posiada intuicyjny i prosty interfejs
 • Niewielki rozmiar, jest przenośny, kompatybilny z Windows 7+
 • Dzięki preferencjom, pozwala na dostosowanie go do własnych upodobań
 • Tworzy szczegółowe raporty w formacie TXT oraz HTML dla odpowiednich akcji
 • Dostępny jest w kilku językach

Program obsługuje interfejs wielojęzykowy. Jeśli chcesz możesz przetłumaczyć program na swój język. Aby to zrobić, pobierz program Winamp Backup & Restore, przejdź do katalogu "Lang" i użyj referencyjnego pliku "English.lng". Przeczytaj uważnie uwagi w nim zawarte, zwróć uwagę na to, czy program już nie obsługuje Twojego języka. Po przetłumaczeniu pliku, możesz mi go przesłać poprzez e-mail.

Warunkiem koniecznym do działania programu jest zainstalowany wcześniej program Winamp. Winamp Backup & Restore działa w dwu trybach.

TRYB TWORZENIA KOPII ZAPASOWEJ

Aby utworzyć kopię zapasową ustawień i plików Winampa należy najpierw wskazać domyślny katalog instalacji Winampa. Program Winamp Backup & Restore automatycznie go wykryje i ustawi źródłowym katalogiem dla kopii zapasowej. Jeśli istnieje potrzeba utworzenia kopii zapasowej innej instalacji Winampa można użyć odpowiedniego przycisku, który pozwala na jej wskazanie. Program wyświetla podstawowe informacje o wybranej instalacji Winampa.

Kolejnym krokiem jest wybranie katalogu zapisu pliku kopii zapasowej oraz odpowiednie opisanie pliku. Automatycznie wybierany jest domyślny katalog kopii zapasowej (jeśli nie ma takiej potrzeby nie powinieneś go zmieniać, choć możesz to zrobić używając odpowiedniego przycisku, który pozwala na wybranie niestandardowego katalogu). Program tworzy domyślną nazwę pliku kopii zapasowej oraz domyślny opis, dzięki któremu można zorientować się co zawiera plik kopii zapasowej.
Możesz również wybrać algorytm kompresji oraz poziom kompresji pliku kopii zapasowej. Domyślnym algorytmem kompresji jest 7z oraz normalny poziom kompresji (możesz zrezygnować z kompresji, co zwiększy rozmiar pliku ale przyspieszy tworzenie kopii zapasowej).

Kolejnym etapem jest wybranie trybu tworzenia kopii zapasowej. Program oferuje trzy tryby. Każdy z nich pozwala na utworzenie kopii zapasowej w inny sposób:

 • Automatyczny tryb tworzenia kopii zapasowej (Pełny lub Normalny)
  Pełny Automatyczny tryb tworzenia kopii zapasowej (odpowiednia opcja w Ustawieniach musi być zaznaczona) pozwala na automatyczne utworzenie pełnej kopii zapasowej wszystkich ustawień i plików z katalogu Winampa (również nieznanych plików konfiguracyjnych i nieznanych plików).
  Normalny Automatyczny tryb tworzenia kopii zapasowej pozwala na automatyczne utworzenie kopii zapasowej wszystkich znanych plików konfiguracyjnych Winampa oraz innych plików.
 • Niestandardowy tryb tworzenia kopii zapasowej
  Niestandardowy tryb tworzenia kopii zapasowej pozwala na utworzenie kopii zapasowej wybranych ustawień i plików z katalogu Winampa na podstawie predefiniowanych kategorii, indywidualnego wyboru użytkownika lub ustawień poprzedniej kopii zapasowej.
 • Poprzedni tryb tworzenia kopii zapasowej
  Poprzedni tryb tworzenia kopii zapasowej pozwala na automatyczne utworzenie kopii zapasowej wszystkich ustawień oraz plików Winampa w oparciu o wybór ostatniej akcji tworzenia kopii zapasowej.

Po wybraniu odpowiedniego trybu program przystępuje do tworzenia pliku kopii zapasowej. Wszystkie operacje zapisywane są w dzienniku tworzenia kopii zapasowej. Jego zawartość i szczegółowość zależna jest od odpowiednich ustawień w opcjach.

Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej można zamknąć program lub przejść do strony końcowej, która pozwala na wykonanie kilku dodatkowych akcji.

 • Otwarcie katalogu z plikami raportu
 • Otwarcie pliku raportu w powiązanej aplikacji
 • Otwarcie katalogu plików kopii zapasowej
 • Uruchomienie domyślnej instancji Winampa

TRYB PRZYWRACANIA KOPII ZAPASOWEJ

Aby przywrócić pliki kopii zapasowej Winampa należy najpierw wskazać odpowiedni plik kopii zapasowej. Pliki kopii zapasowej wyświetlane są na liście w kolejności ich utworzenia. Zaznaczenie pliku pozwala na wyświetlenie podstawowych informacji o pliku kopii zapasowej, zaś podwójne kliknięcie wybranego wpisu pozwala na podgląd szczegółowych informacji o kopii zapasowej.
Menu kontekstowe listy plików kopii zapasowej pozwala na zarządzanie plikami kopii zapasowej:

 • Wyświetlenie informacji o kopii zapasowej
 • Edycja nazwy wybranego pliku kopii zapasowej
 • Dodanie wybranego pliku kopii zapasowej
 • Usunięcie wybranego pliku kopii zapasowej

Program wyświetla również podstawowe informacje, takie jak ilość plików kopii zapasowej oraz całkowity rozmiar na dysku.

Kolejnym krokiem jest wybranie katalogu przywracania plików kopii zapasowej. Automatycznie wybierany jest katalog domyślnej instalacji Winampa. Można go zmienić używając odpowiedniego przycisku, który pozwala na wybranie niestandardowego katalogu-warunkiem jest istnienie programu winamp.exe oraz jego odpowiednia wersja. Program wyświetla wszystkie potrzebne informacje oraz weryfikuje możliwość przywracania plików.

Następnym etapem jest wybranie trybu przywracania kopii zapasowej lub przywracanie plików kopii zapasowej (w przypadku, gdy wybrany plik kopii zapasowej został utworzony w pełnym automatycznym trybie tworzenia kopii zapasowej).
Program oferuje dwa tryby. Każdy z nich pozwala na przywrócenie plików kopii zapasowej w inny sposób:

 • Automatyczny tryb przywracania kopii zapasowej
  Automatyczny tryb przywracania kopii zapasowej pozwala użytkownikowi na automatyczne przywrócenie wszystkich ustawień oraz plików z kopii zapasowej Winampa.
 • Niestandardowy tryb przywracania kopii zapasowej
  Niestandardowy tryb przywracania kopii zapasowej pozwala na przywrócenie z kopii zapasowej wybranych ustawień i plików na podstawie predefiniowanych kategorii lub indywidualnego wyboru użytkownika.

Po wybraniu odpowiedniego trybu program przystępuje do przywracania plików kopii zapasowej. Wszystkie operacje zapisywane są w dzienniku przywracania plików kopii zapasowej. Jego zawartość i szczegółowość zależna jest od odpowiednich ustawień w opcjach.

Po zakończeniu przywracania plików kopii zapasowej można zamknąć program lub przejść do strony końcowej, która pozwala na wykonanie kilku dodatkowych akcji.

 • Otwarcie katalogu z plikami raportu
 • Otwarcie pliku raportu w powiązanej aplikacji
 • Otwarcie katalogu plików kopii zapasowej
 • Uruchomienie domyślnej instancji Winampa